x
GELECEK SERGİLER
Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki
Ali Kazma, Yazılan, 2011
Sergi, 208 Bowery New York, NY 10012 adresinde gerçekleşecek.
Ziyaret saatleri: Çarşamba-Pazar 12:00 -18:00
Pazartesi ve Salı günleri randevu ile ziyaret edilebilir.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilen Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Bir Seçki, uluslar arası alanda söz sahibi sanatçılar olan Jim Campbell, Daniel Canogar, U-Ram Choe, John Gerrard, Claudia Hart, Ali Kazma, Michal Rovner ve Allard van Hoorn’un zaman-tabanlı çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sergideki çalışmalar insan algısı ve hafıza ile kimlik ve çevre konularındaki kavram değişimine dikkat çekiyor. Sergi, aynı zamanda Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun son zamanlarda gösterdiği alım stratejisini, farklı coğrafyaları bir araya getirme, estetik ve üretim tekniklerinin çeşitliliği bağlamında somutlaştırıyor. Sergilenen çalışmalar dijitalleştirilmiş manzaralardan, koleksiyon için özel olarak sipariş edilen videolara, kinetik çalışmalara ve ötesine uzanan geniş bir kapsama sahip.

Basın bülteni için lütfen tıklayınız.

Sergi broşürü (İngilizce) için tıklayınız.