x
EĞİTİM PROGRAMLARI
Eğitim Programları
Borusan Contemporary, seçkin çağdaş sanat koleksiyonu ve yıl içinde değişen geçici sergileri ile her yaştan sanatsevere, çağdaş sanatın sorgulayan dünyasına bir pencere açma çabasındadır.

Borusan Contemporary eğitim bölümü, bu anlayış doğrultusunda toplumun tüm kesimlerini çağdaş sanatla buluşturacak çeşitli eğitim programları geliştirmektedir.

Programlar; bireylerin yaratıcı ve bağımsız düşünme becerilerini teşvik ederken, çağdaş sanatı anlama ve üretme olanaklarını çeşitlendiren, entelektüel kapasitesini geliştiren, yaşam boyu öğrenme ilkesi üzerine inşa edilmektedir.

“Çağdaş sanat “ekseninde hazırlanan eğitim programları çocuk, öğretmen ve yetişkin guruplarına öğrenme fırsatlarını geniş bir yelpazede sunarak, güncel sanatla buluşmasını sağlamaktadır.

Öğrencilere modern sanata erişim olanağı sunulurken, interaktif bir ortamda sanat eserleri ile göz hizasında ilişki kurması sağlanarak anlamlı bir sorgulama deneyimi yaşatılmalıdır.

Değişime açık yapısıyla, katılımcılarıyla zenginleşen programlar, bir yandan bireylerin kapasitesini geliştirirken, diğer yandan deneyimsel ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlayan, çağdaş, modern ve disiplinlerarası sanat uygulamalarına olanak tanımaktadır.

Eğitim programları, Türkiye'de birçok büyük sanat eğitim projesinde imzası bulunan Gazi Selçuk yönetiminde ve çağdaş sanat üreten, genç sanatçı İlke Yılmaz eşliğinde yürütülmektedir. Programların niteliğine göre ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili farklı uzmanlıkları olan eğitmenler de yapılan çalışmalarda yer almaktadır.

Yetişkinler ve 5-12 yaş i çocuklar için, birbirinden farklı süre ve içeriklere sahip; Yaz Okulu, Güz Okulu, her hafta sonu farklı bir içeriğe sahip kısa süreli Çocuk Atölyeleri, Stop Motion, Dijital Fotoğraf, Çağdaş Sanatı Okuyoruz gibi birçok program bulunmaktadır.

Her yaştan ve kesimden katılımcılar için hazırlanan eğitim programları, Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimler işbirliğiyle toplumun dezavantajlı grupları için de geliştirilmektedir.

Borusan Contemporary Perili Köşk, nefes kesen Boğaz manzarasıyla tüm eğitim programlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Çocuk Atölyeleri

Zengin ve değişken içeriğe sahip olan çeşitli programlardan oluşmaktadır. 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için, yaş grubuna uygun olacak şekilde her hafta değişen iki saatlik atölye çalışmalarından oluşmaktadır.

Borusan Contemporary’de yer alan koleksiyon ve geçici sergilerden yola çıkılarak oluşturulan atölyeler her ay 8 farklı içerikten oluşmaktadır. Değişen atölye atmosferi ile çocukların farklı disiplinleri denemesi ve çağdaş sanatın kendine özgü dili ile ilişki kurması sağlanmaktadır.

Çağdaş sanat anlayışı çerçevesinde, baskı resim, fotoğraf, resim, heykel, düzenleme, asamblaj, rölyef ve kolaj gibi yeni anlatım biçimlerinin denendiği, her hafta birbirinden faklı çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan bir içerik sunulmaktadır.

Yapılacak çalışmaya referans olacak eserler uzman eğitmenler eşliğinde, interaktif ve sorgulamaya dayalı bir anlayışla gezilerek, çağdaş sanatı okumaya yönelik bir altyapı oluşturulur.

Atölye, özel tasarlanmış yapısı ile katılımcılara renkli bir sanat ortamı sağlayarak, kişisel tercih ve fikirlerin paylaşıldığı ve planlı bir şekilde sanat çalışmalarına uygulandığı bir zemin sağlamaktadır. Atölyeler, gezi sırasında oluşan atmosfer ışığında, bilgi, gözlem ve hayal gücü ile farklı malzeme ve teknikler kullanılarak sanatsal üretim ziyafetinin sunulduğu eğlenceli ve bir o kadar da öğretici bir ortama sahiptir.

Çocuk atölyelerimize kişi başı katılım ücreti 20 TL'dir.

Yaz & Güz Okulu

Temel sanat eğitimi ve güncel uygulamalar üzerine kurulmuş sanatsal bir macera sunan dinamik ve eğlenceli sanat eğitim programlarından oluşmaktadır. Bir dizi proje ile temel boyama teknikleri, renk teorisi, resimsel kompozisyon, üç boyut, şekil / zemin ilişkileri, görsel algı, mekânsal kavramlar ve eleştirel düşünme becerilerinin bulunduğu bir içeriğe sahiptir.

İnsanların temel güdüsü olan merak duygusundan yola çıkarak geliştirilen programlar, eğlenceli bir ortamda çocukların; yaratıcı, üretken, kendine güvenen, keşfetmekten hoşlanan, risk alan, teknik bilgi ve becerileri gelişmiş bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Birbirinden farklı birçok alt programı içeren yaz ve güz okulunun ilk aşaması çocukları fotoğraf sanatı ve dijital teknolojilerle buluşturan “Fotoğrafla Tanışıyoruz Dijitale Alışıyoruz” programıdır.

Fotoğrafçılığın gelişim serüveni, çekim teknikleri, dijital fotoğraf, temel fotoğraf kavramları, photoshop kullanımı, stüdyo çekimi, sanat tarihine dijital bir yolculuk, kavramsal çerçeve oluşturmak, projenin oluşturulması gibi birbirinden ilginç konuların ve malzemelerin çalışıldığı zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca, sanat eseri yorumlama bölümüyle de güncel sanatın temel kavramları ile tanışılıp, sanatın felsefesi ve sosyolojisi ile bağlantı kurulmaktadır.

Diğer bir program olan stop motion; çekim tekniğinin öğretilmesini hedefleyen dinamik bir eğitim programıdır. Heykel, fotoğraf, bilgisayar programı, senaryo, efekt, mekan yaratma, seslendirme ve daha birçok alt başlığı içeren eğlenceli ve teknoloji dolu bir kapsama sahiptir.

Çağdaş Sanatı Okuyoruz

Üniversite öğrencileri, gençler ve yetişkinler için hazırlanan programın öncelikli hedefi, soğuk savaş sürecinde ve sonrasında gelişen sanat ortamının ve çağdaş sanatın okunmasıdır. Program, 1940 ve sonrasında gelişen sanat akım ve anlatım biçimleri üzerine yoğunlaşarak, günümüz sanatını anlamaya, yorumlamaya yönelik sanat tarihinde keyifli bir yolculuğu içermektedir.

Koleksiyonda yer alan eserler üzerinden çözümlemelerin yapıldığı, sanata estetiğin dışında, felsefi, sosyolojik ve ekonomik arayüzlerle bakıldığı, bol bol tartışmanın olduğu eğlenceli bir çağdaş sanatı okuma programıdır.

Güncel çocuk atölye programına ulaşmak için:http://www.borusancontemporary.com/tr/egitim-programlari/cocuk

Güncel yetişkin eğitim programına ulaşmak için:http://www.borusancontemporary.com/tr/egitim-programlari/yetiskin